Kies Dossier: Welke partij maakt van theater geen bijzaak.


Welke partij is nu het meest begaan met de sector “theater en cultuur” en de sociale belangen van acteurs en cultuurwerkers. We hebben die vraag gesteld aan alle Vlaamse partijen.PVDA "rechtvaardiger sociaal statuut"


Bij PVDA is hun belangrijkste zorg het geven impulsen aan talentontwikkeling en aan broedplaatsen voor nieuwe cultuurmakers het belangrijkste. De tax shelter wil de partij herzien om te verhinderen dat de zaken- en bankwereld de raden van bestuur van cultuurinstellingen inpalmt en stellen ze meer open voor werknemers, kunstenaars en middenveld.


PVDA wil echt ijveren samen met de vakbonden en artiesten voor een rechtvaardiger sociaal statuut van de kunstenaar. Wij gaan voor volwaardige banen in plaats van precaire jobs en nepstatuten. Cultuurwerkers hebben recht op een volwaardig sociaal statuut met langetermijncontracten die sociale zekerheid garanderen.Wij willen een divers aanbod van cultuurhuizen structureel ondersteunen, niet alleen de grote theaters. We pleiten daarbij voor een zeer diverse programmatie, die alle lagen van de bevolking aanspreekt.


Aantal bladzijde in partij programma: 24 op 252

Aantal artiesten en acteurs op de lijst: 4

We vroegen aan 100 acteurs op wie ze stemmen: 16

Subsidiebudget: Verhogen


OPEN VLD "meer private investeringen aantrekken"


Open VLD wil de koers verder zetten voor aanvullende financiering verder optimaliseren. We willen dus meer private investeringen aantrekken zodat ondernemerschap, dat alom tegenwoordig is in de culturele sector, verder aangewakkerd wordt en de podiumkunstensector zichzelf kan blijven vernieuwen.

Daarnaast willen we meer middelen voor individuele kunstenaars, zodat onder andere acteurs componisten, auteurs beter ondersteund worden in hun artistieke werk.


Aantal bladzijde in partij programma: 8 op 202

Aantal artiesten en acteurs op de lijst: 9

We vroegen aan 100 acteurs op wie ze stemmen: 21

Subsidiebudget: optimaliseren met de privé sector


GROEN "cultuur is geen overbodige luxe"


Groen staat voor een samenleving die verder wil groeien, En wil een degelijk beleid rond kunst, cultuur en media. We willen duidelijk maken dat de “post” cultuur geen overbodige luxe is.


De kunsten vernieuwen de samenleving. Wil het budget gebruiken voor innovatieve projecten en de helft moet gaan naar individuele kunstenaars. Ook in het brede sociaal-cultureel werk moet meer ruimte zijn voor experiment en sociale innovatie


Aantal bladzijde in partij programma: 1/2 (halve pagina) op 132

Aantal artiesten en acteurs op de lijst: 3

We vroegen aan 100 acteurs op wie ze stemmen: 11

Subsidiebudget: Verhogen


SP-A "onzekerheid voor kunstenaars moet stoppen"


SP.A Wil dat financiële ademruimte een basisvoorwaarde is. De afgelopen legislatuur heeft de Vlaamse regering gekozen om hard te snoeien, maar de beloofde bloei bleef achterwege. De wereld van kunst en cultuur, van jeugd, sport en media werden harder getroffen door de besparingen dan andere sectoren. Dit moet rechtgezet worden en om onze ambities waar te maken.


Ook SP-A wil dat de onzekerheid voor kunstenaars en cultuurwerkers stopt. Wanneer het inkomen van succesvolle kunstenaars aan het einde van de maand onder de armoedegrens valt, is er een fout in het systeem

Daarom pleiten we bij sp.a voor een systeemomslag en bouwen we samen met de sector. 


Aantal bladzijde in partij programma: 7 van 205

Aantal artiesten en acteurs op de lijst: 2

We vroegen aan 100 acteurs op wie ze stemmen: 14

Subsidiebudget: Verhogen


Vlaams Belang "ondersteuning alleen voor grote productie"


Er moet een actief cultuurbeleid gevoerd worden in de toekomst. Voor een gezond sociaal weefsel is een rijk en gevarieerd cultuuraanbod immers noodzakelijk. En is dat geen bijzaak. Participatie in het culturele leven stimuleert de cohesie binnen de gemeenschap. Culturele centra moeten prioritair inzetten op producties van bij ons. Hoe waardevol andere culturen ook zijn, ze mogen nooit onze Vlaamse cultuur overheersen of verdringen.

Het Vlaams Belang bepleit ook een meer doorzichtige subsidiëring. Financiële ondersteuning moet alleszins veel meer dan nu het geval is, afhankelijk gemaakt worden van het aantal bezoekers dat een cultureel initiatief aantrekt.


Aantal bladzijde in partij programma: 2 van 100

Aantal artiesten en acteurs op de lijst: 1

We vroegen aan 100 acteurs op wie ze stemmen: 12

Subsidiebudget: Verlagen en isoleren naar grote producties


CD&V "duidelijk juridisch kader voor auteursrechten"


CD&V wil een duidelijk juridisch kader voor auteursrechten in de audiovisuele keten. Dit omdat door technologische vernieuwing en het veranderende mediaconsumptiepatroon, er onduidelijkheden ontstaan over wie welke vergoeding moet betalen.


Voor een hervorming staat het kunstonderwijs hoog op de agenda. We willen versterken van de samenwerking tussen het DKO en het leerplichtonderwijs. We doen extra inspanningen om ook binnen het DKO onze maatschappelijke diversiteit binnen te brengen. Er wordt voorzien in subsidies om infrastructuur (gebouwen, maar ook instrumenten en machines) te delen met lokale culturele verenigingen.


Aantal bladzijde in partij programma: 1 van 191

Aantal artiesten en acteurs op de lijst: 1

We vroegen aan 100 acteurs op wie ze stemmen: 5

Subsidiebudget: optimaliseren en slimme besparing


NV-A "stimuleren via het bovenlokaal cultuurbeleid"


NV-A Is de enigste partij die een focus punt maakt van samenwerking tussen culturele partners en het stimuleren via het bovenlokaal cultuurbeleid. Amateurkunstenverenigingen kunnen op deze manier samenwerking aangaan met elkaar, zodat de professionalisering in de sector toeneemt. Daarnaast wil NV-A prioritair verder investeren in culturele infrastructuur. Projecten rond het nieuwe MHKA, de renovatie van het Gentse Operagebouw, de Bourlaschouwburg in Antwerpen en de renovatie van het Amerikaans theater zijn prioritair.


Aantal bladzijde in partij programma: 1 van 96

Aantal artiesten en acteurs op de lijst: 10

We vroegen aan 100 acteurs op wie ze stemmen: 21

Subsidiebudget: optimaliseren met de privé sector.headersite.jpg
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • https://open.spotify.com/show/5VCEngNwtgHUReCVxpEESQ
  • Twitter
  • livepng
headersite.jpg

© 2021 theaternieuws.be by popehouse

Winkelwagen0