Tax Shelter nu ook voor livestreaming initiatieven

Tot 15 december komen alle livestreaming voorstellingen in aanmerking, daarna enkel diegene die betalend zijn. Ook voorstellingen die toegankelijk zijn voor houders van een abonnement vallen onder deze tijdelijke maatregel. Deze maatregel moet het mogelijk maken om premieres te laten doorgaan zodat ook het Tax Shelter attest niet in het gedrang komt.Daarbij kunnen medewerkers aan de slag en is het een aanmoediging om live streaming van podiumproducties verder te professionaliseren.


Als het geplande werk niet kan doorgaan op het voorziene podium zal dit geen aanleiding geven tot het weigeren van een Tax Shelter attest.


Bovendien kunnen de uitgaven die verbonden zijn aan die livestreaming beschouwd worden als uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie van het podiumwerk.





Deze regeling geldt zolang de beperkende maatregelen met betrekking tot sluiting van voorstellingsruimtes of met het maximum aantal toegelaten toeschouwers in deze periode nog van kracht zijn.


Deze maatregel moet het mogelijk maken om premieres te laten doorgaan zodat ook het Tax Shelter attest niet in het gedrang komt. Daarbij kunnen medewerkers aan de slag en is het een aanmoediging om live streaming van podiumproducties verder te professionaliseren.


Het lijkt wel in te spelen op de nieuwe hybride trend waar live performance en livestreaming elkaar aanvullen. Via het digitale luik kan je een potentieel groter publiek bereiken, je behoudt de binding met je publiek dat live niet aanwezig kan zijn en het kan leiden tot hogere inkomsten. Je biedt je publiek een extra ‘podium’ dat weliswaar andere waarden invult dan de live beleving.



headersite.jpg
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • https://open.spotify.com/show/5VCEngNwtgHUReCVxpEESQ
  • Twitter
  • livepng
headersite.jpg

© 2021 theaternieuws.be by popehouse

Winkelwagen0