Vanaf vandaag wekelijks overleg met de sector

Sinds 8 juni mag de cultuursector haar activiteiten zonder publiek hervatten. Intussen mogen activiteiten mét publiek ook doorgaan. Dat moet zo veilig mogelijk gebeuren, zowel voor de deelnemers als voor het personeel. Daarvoor zijn, zoals bepaald in de Nationale Veiligheidsraad, protocollen opgemaakt die de sector helpen om veilig op te starten. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES, en in overleg met de sector.


Sinds 1 september geldt een nieuw gefaseerd basisprotocol Cultuur met kleurencodes die elk een pandemiescenario voorstellen.


De richtlijnen voor culturele evenementen zijn aangepast


Sinds 1 september worden 200 personen binnen en 400 personen buiten toegelaten. Aan uitbaters van permanente infrastructuren kan de bevoegde gemeentelijke overheid uitzonderlijk toestemming geven om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan dit aantal. De uitbaters moeten daarvoor een aanvraag indienen bij de bevoegde burgemeester. Lokale overheden kunnen vanaf 8 september het COVID Infrastructure Risk Model (CIRM) gebruiken om een aanvraag in te dienen. Lees meer op de website van Toerisme Vlaanderen.

Voor een zittend publiek op culturele evenementen wordt de afstand tussen personen of bubbels verkleind tot één meter of één stoel in zalen met vaste stoelen. Het dragen van een mondmasker is daarbij verplicht.  


Vanaf september wekelijks overleg met de sector


Vanmiddag was er overleg tussen Vlaams Minister van Cultuur Jan Jambon en de Crisiscel Cultuur. Daar is afgesproken dat vanaf nu wekelijks onderling zal worden overlegd, met de bedoeling om de sector samen door de Coronacrisis te loodsen. Het laat de Minister en de sector toe om de lijnen kort te houden en de situatie op het terrein wekelijks te monitoren. Zowel de urgente dossiers van het moment als het integraal relanceplan voor de middellange termijn zullen daar wekelijks op de agenda staan.headersite.jpg
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • https://open.spotify.com/show/5VCEngNwtgHUReCVxpEESQ
  • Twitter
  • livepng
headersite.jpg

© 2021 theaternieuws.be by popehouse

Winkelwagen0