Het Vlaams Theaterfonds

Geef jonge durvers de kans om iets te moois te maken voor het grote publiek.

Wat? 

 

Omdat de regering het niet doet, willen wij het doen. We verzamelen op de klassieke manier fondsen. De fondsen bestaan uit 100% giften van cultuur liefhebbers en/of organisaties. Telkens wanneer we de verdelingsdrempel van 25K euro bereiken beginnen we aan het herverdelen van het ingezamelde bedrag.

Wanneer we de verdelingsdrempel niet (meer) halen, worden de fondsen verdeeld op de eerstvolgende 1 januari en 1 september.  Met uitzondering van 1 januari 2020.

 

Doneren

Elke particulier, organisatie en/of bedrijf kan een gift doen. Via deze pagina door op de knop doneren te drukken. 

 

Steun ontvangen van het theaterfonds

De middelen worden verdeeld onder Vlaamse theater, musical en opera producenten. Zowel professionele gezelschappen, semi-professionals als amateur kunsten.

Zij mogen reeds ondersteund worden door andere initiatieven en/of subsidies. De aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden en de kernvoorwaarden.

Hoe gebeurt de verdeling?

 

Wanneer de verdelingsdrempel (25K) of de datum van verdeling (1 januari of 1 september) bereikt is hebben organisaties en professionele gezelschappen 30 dagen de tijd om een aanvraag te doen op onze website. 

 

Aan de hand van het dossier worden een organisatie of een bedrag gekozen. Deze worden op de 40ste dag na de verdelingsdrempel publiek online geplaatst. 

Vanaf nu hebben al de personen (tenzij ze anoniem een donatie hebben gedaan) of organisaties die een gift aan theaterfonds hebben gedaan 72 uur de kans om protest in te dienen via het bijhorende formulier en dit tegen één of meerdere projecten die geselecteerd zijn voor de herverdeling. Na deze periode en bij wijze van deliberatie word de herverdeling definitief en worden de fondsen gestort bij de desbetreffende organisastie.

 

Toezicht

 

Het theaterfonds is tijdens de oprichting een onderdeel van BOA VZW die ook de kosten van oprichting doneert. Het doel is winstloos te blijven en de fondsen die men haalt te herverdelen.  Na de eerste herverdelingsronde zal het Theaterlfonds een onafhankelijke bedrijfsvorm aannemen. BOA VZW staat onder toezicht van de Rechtbank van Ondernemingen Antwerpen.

Kernvoorwaarden 

De kernvoorwaarden

 

 • Het is een Vlaamse productie en zal enkel in vlaanderen opgevoerd worden 

 • Geschikt voor een breed publiek

 • De producent en/of zijn productiehuis moet minstens 1 succesvolle productie of co-productie hebben afgerond in de voorafgaande 24 maanden

 • De aanvraag is steeds voor een productie met een concrete premiere datum en een (voorlopige) Dernière datum

 • De aanvraag is niet voor de algemene werking van een theater/organisatie of vzw.

 • De producent mag maximum steun voor 2 producties in hetzelfde jaar aanvragen

 • De productie waar steun voor gevraagd word moet binnen de 24 maanden na aanvraag in premiere gaan.

headersite.jpg
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • https://open.spotify.com/show/5VCEngNwtgHUReCVxpEESQ
 • Twitter
 • livepng
headersite.jpg

© 2021 theaternieuws.be by popehouse

Winkelwagen0