Algemeen 

ARTIKEL 1: Identiteit van de verkoper

Wij zijn de BOA VZW - STAGEFLIX - BROADWAY OF ANTWERP VZW

Ons adres en onze maatschappelijke zetel zijn gelegen in Belgie,

Ons ondernemingsnummer - BTW-nummer is 0599.933.122 - Antwerpen
Het rekeningnummer (IBAN) ziet er als volgt uit: BE 21 7350 3835 5303 Ja kan ons indien gewenst steeds bereiken op het volgende E-mailadres: sales@boanews.be

 

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid en voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de BOA Webshop als Webwinkelier via de website www.boanews.be/shop aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).
   

 2. Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, zullen we de bestelling weigeren.
   

 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige zonder ouders of wettelijke voogd, zullen we deze bestelling weigeren.
   

 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden en privacy policy die steeds beschikbaar zijn via de website.
   

 5. Als je online bestelt, bevestigd dat je kennis nam van onze aanvaarding van onze algemene voorwaarden en de privacy policy in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je aan om steeds de bevestiging van je bestelling te bewaren.
   

 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, gelden de bijzondere voorwaarden in eerste plaats. De algemene voorwaarden blijven echter van toepassing voor alles wat niet is gedekt door de bijzondere voorwaarden. Als de algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij altijd de voor jezelf meest voordelige tekst inroepen.
   

 7. We kunnen deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden voor iedere nieuwe bestelling. Indien er een wijziging plaats vindt, wordt deze bekendgemaakt op deze pagina.

 

ARTIKEL 3: Ons aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bijzondere voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
   

 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk de producten die we verkopen en hoe het betalingsproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken betreffende de bestelling. De beschrijvingen en de afbeeldingen van de producten weerspiegelen zo waarheidsgetrouw mogelijk de te koop aangeboden producten. Vergissen is echter menselijk. Wij behouden ons het recht voor, van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht, eventuele typefouten, onjuistheden of vergetelheden met betrekking tot de beschrijving van producten, prijzen of hun beschikbaarheid te verbeteren.

 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debet kaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betaling met Visa, Mastercard, Bancontact Mister Cash, Maestro, SOFORT en iDEAL.  Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
   

 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: plaats van levering (op je woonplaats of ander fysiek adres) en leveringstermijn (standaard, expres of op bepaalde datum).
  Tenslotte krijg je een overzichtspagina, aanvaard je deze algemene voorwaarden en onze privacy policy, kies je een betalingsmethode en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift 'bestelling met betaalplicht'. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief incl. Verwerking (€1) en leveringskosten

 

ARTIKEL 4: Herroepingsrecht

 1. Je hebt het recht om van mening te veranderen en je bestelling niet te houden. In dat geval, heb je gedurende 30 dagen (indien je bestelt vanuit België, te rekenen vanaf de dag na de levering van de producten, het recht om af te zien van de bestelling zonder motivering en om (alle of een deel van) de producten terug te sturen zonder betaling van een boete. Binnen de 14 dagen nadat we de producten die je terug stuurt ontvangen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug. De transportkosten van het terugzenden van de goederen zijn wel voor jouw rekening.

 

 1. De terugbetaling zal plaats vinden zodra wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Wij verzoeken je de producten terug te sturen in hun oorspronkelijke verpakking, in goede staat met alle erbij geleverde accessoires. Alle teruggestuurde producten worden aandachtig onderzocht. De producten moeten in goede staat zijn om volledige terugbetaling te verzekeren. Bepaalde producten, zoals bijvoorbeeld DVD, CD, oordopjes, eten of schoonheidsproducten kunnen, eens de verpakking is geopend, niet teruggegeven worden, omwille van bescherming tegen kopiëren of om hygiënische redenen.
   

 2. In België en Nederland kan je producten terugsturen via BPOST.

 3. Om je herroepingsrecht, snel en correct uit te oefenen, kan je het daartoe bestemde formulier invullen dat je op de pagina retouren kan terugvinden. Dit formulier moet je bij je pakket meesturen. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van je herroeping sturen van zodra we het pakket inclusief het retourformulier hebben ontvangen.

 

ARTIKEL 5: De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 
   

 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen. Diensten en verzendingen zijn bovenop de aankoopprijs. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
   

 3. Wij behouden ons het recht om op elk moment de prijzen te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen dewelke ze besteld zijn geweest.

 

ARTIKEL 6: Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. We aanvaarden betaling met Visa, Mastercard, Mister Cash, iDEAL en SOFORT

 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de statusbalk van je browser. Onze betaal leverancier is STRIPE.

 

ARTIKEL 7: Conformiteit en garantie 

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. 
   

 2. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 

ARTIKEL 8: Levering en uitvoering

 1. Alle producten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling van een consument te weigeren waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is.

 2. Wanneer een product in voorraad is, wordt het aangeboden op je leveringsadres volgens de termijnen aangegeven. Wanneer een product niet in voorraad is, wordt het verzonden naar jouw leveringsadres zodra het terug op voorraad is. Wij spannen ons in de levering te verzekeren binnen een termijn van 30 werkdagen. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien indien de termijn of de schade voortvloeit uit een oorzaak die vreemd is aan onze wil.

 3. Leveringen gebeuren enkel in België en Nederland

 

 1. België en Nederland: bestellingen voor 16.00 uur worden de dag volgend op de dag van de bestelling geleverd, met uitzondering van vakantiedagen. Transportkosten verschillen per bestelling.
   

 2. Standaard leveringen vinden enkel plaats op werkdagen en op zaterdag, bijgevolg niet tijdens op zondag noch op feestdagen.
   

 3. Enkel bestellingen op een fysiek adres worden aanvaard.

 4. Indien er bezorgdheid bestaat rondom veiligheid, behoudt BOA NEWS Webshop zich het recht voor een bestelling te bevriezen of te annuleren zonder verwittiging of motivering.
   

 5. Je kan bij de bestelling een geschenkverpakking vragen voor één of meerdere producten van je keuze. Deze dienst is betalend.
   

 6. Voor retouren (zie artikel 4)

 

ARTIKEL 9: Aansprakelijkheid

Wij doen al het mogelijke opdat onze online webshop beschikbaar zou zijn en dat de verbindingen foutloos plaatsvinden. Door de natuur van het internet kunnen we dit evenwel niet garanderen. Bovendien kan je toegang tot de online webshop soms opgeschort worden of beperkt worden om ons toe te laten verbeteringen of onderhoud door te voeren of om een nieuwe functionaliteit of een nieuwe dienst aan te bieden. 

In alle gevallen waarin we aantoonbaar aansprakelijk kunnen worden gesteld, is deze aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot het bedrag dat je effectief betaalde voor een product. Niets in deze algemene voorwaarden beoogt onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten in geval van bedrog of in geval van overlijden of lichamelijke schade veroorzaakt door onze onachtzaamheid of een zware fout.

 

ARTIKEL 10: Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

 

ARTIKEL 11: Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
   

 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, enz. … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

 

ARTIKEL 12: Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als onze diensten niet beantwoorden aan je verwachtingen en je toch klachten wil formuleren, kan je ons contacteren.

Privacy

Dit privacybeleid is een aanvulling op het algemene voorwaarden en heeft betrekking op de webshop en website van BOANEWS.BE met de volgende Introductie We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informatie geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. In dit beleid vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe wij ze beschermen en hoe je je privacy-rechten kan uitoefenen voor Studio 100 Webshop.

1. Wie verwerkt jouw gegevens?

Ascend., met maatschappelijke zetel te California voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals die op deze webshop hierna "ons bedrijf" of "wij" genoemd. Details van hun beleid kan je vinden op https://nl.wix.com/about/privacy en https://www.wix.com/ascend/home

ASCEND exploiteert de webshop in WIX.

Indien je meer informatie wil over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming ('Data Protection Officer') via volgende link of rechtstreeks een e-mail sturen naar ledenservice@boanews.be

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de informatie en gegevens die je ons zelf geeft wanneer je gebruikmaakt van onze webshop of lid van onze website word o.a. wanneer je:

 • een gratis lidmaatschap als gebruikersaccount aanmaakt voor de Webshop en de site.

 • het contactformulier op onze website invult;

 • aankopen doet via de webshop;

 • je inschrijft op de nieuwsbrief.

 

In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde anonieme gegevens die op jouw gedrag betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden, zoals gegevens van Google.

Wij verzamelen ook gegevens die volgen uit het gebruik van onze producten en diensten.

Meer informatie

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan je gebruikmaakt.

Wanneer je een gratis lidmaatschap als gebruikersaccount aanvraagt of inschrijft op onze nieuwsbrief: wij verzamelen de informatie die je ons geeft in het inschrijvingsformulier, waaronder je naam, voornaam, e-mailadres, postadres, IP-adres, geboortedatum, telefoonnummer, interessegebieden enz.

Wanneer je ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen de informatie die je ons geeft in het contactformulier, waaronder je naam, voornaam, aanspreking, e-mailadres, telefoonnummer enz.

Als wij jou e-mails toesturen, kan informatie worden verzameld over de manier waarop je reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan, wordt geklikt. Dit bijvoorbeeld om te kijken in hoeverre de boodschap relevant wordt ervaren en onze diensten hierop af te stemmen.

Wanneer onze website gebruikmaakt van de Google producten: jouw activiteiten op de website, de duur van uw verbinding enz., deze gegevens zijn weliswaar anoniem.

3. Hoe en waarom gebruiken wij jouw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens op basis van de criteria die in de wet worden voorzien enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Jouw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 • jouw bestelling te verwerken en betaling te aanvaarden;

 • jouw ervaring op onze webshop te verbeteren en eventuele klachten of vragen in verband daarmee te behandelen;

 • jou voordelen aan te bieden;

 • met jou te communiceren en jou beter te informeren over onze producten/diensten;

 • onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;

 • fraude te voorkomen;

 • de veiligheid van de website te verzekeren;

 

 

Om jouw persoonsgegevens te verwerken, steunen wij altijd:

 • op de toestemming die je ons hebt gegeven, bijv. door bij het surfen op onze webshop en website het daartoe bestemde éénmalige vraag tot het vakje aan te vinken, door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, of door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen m.b.v. het contactformulier. In dat geval heb je altijd de mogelijkheid om jouw toestemming voor de toekomst in te trekken. Dit kan via je account of door een e-mail te sturen naar ledenservice@boanews.be

 • op de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst: bijv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de verwerking en verzending van je online bestelling.

 • op het nakomen van een wettelijke verplichting: in bepaalde gevallen kan de verwerking van je gegevens ook noodzakelijk zijn om je essentiële belangen te vrijwaren of om het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf te verwezenlijken.

 

Retourprocedure (retourkosten zijn niet inbegrepen)

BOA NEWS hanteert een zichttermijn van 30 dagen vanaf het moment dat de bestelling in je bezit is. Binnen deze termijn mag je het artikel bekijken, beoordelen en/of passen, tenzij anders vermeld. Binnen die dagen kun je het artikel, mits deze in de originele verpakking zit, retour sturen naar BOA NEWS. U dient zelf te betalen voor de retour.

Controleer alsjeblieft direct na ontvangst van je bestelling of deze onbeschadigd en compleet geleverd is. Als dit niet zo is, verzoeken we je vriendelijk zo snel mogelijk contact op te nemen via sales@boanews.be

Bij terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument en de nettoprijs van het product.

 

Ik ben niet tevreden over mijn artikel, wat nu?

Ben je niet tevreden over het artikel, dan mag je deze aan ons retourneren onder de volgende voorwaarden:

 • binnen de zichttermijn van 30 dagen

 • als het artikel compleet is

 • als het artikel in de originele verpakking zit

 

Sommige artikelen kunnen we helaas niet retour nemen. Het gaat hierbij om:

 • producten die overeenkomstig jouw specificaties zijn aangepast

 • ondergoed

 • spellen, cd’s en dvd’s waarvan de folie is verbroken

 • Schoonheidsproducten

 • Eten en drinken

 

Hoe vraag ik een retour aan?

Neem contact op met onze klantenservice, houdt uw ordernummer bij de hand en geeft door welk artikel u graag zou willen retourneren.  De retour kosten zijn voor u eigen rekening.

Wat gebeurt er als jullie mijn retour hebben ontvangen?

Nadat je je pakket hebt afgegeven duurt het uiterlijk 7 werkdagen tot wij deze ontvangen. Zodra we je retour ontvangen hebben gaan we meteen aan de slag om deze voor je te verwerken. Het bedrag van het geretourneerde artikel wordt binnen 30 werkdagen na ontvangst retour aan u teruggestort. Dit gebeurt op hetzelfde rekeningnummer als waarmee u uw betaling oorspronkelijk voldaan heeft. Wij vergoeden geen verzendkosten.

Wanneer u heeft gekozen voor  een Comfort betaling, melden wij uw retour bij de boekhouding van BOA NEWS daardoor vervalt uw betalingsverplichting betreffende het geretourneerde artikel. De kosten voor een comfort betaling worden niet terug betaald. 

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens altijd op een wettelijke manier. Wij delen jouw gegevens niet met derden, behalve met BOANEWS, STAGEFLIX en daarmee indirect de andere ondernemingen van de BOANEWS GROEP en hun dienstverleners die namens BOA NEWS diensten verlenen. Verder zullen wij jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben of daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot jouw gegevens, het recht om jouw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om jouw gegevens te schrappen, het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens, het recht om de verwerking van je gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.

headersite.jpg
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • https://open.spotify.com/show/5VCEngNwtgHUReCVxpEESQ
 • Twitter
 • livepng
headersite.jpg

© 2021 theaternieuws.be by popehouse

Winkelwagen0